Purificar l'aire per a millorar la salut

Purificar l'aire que respirem en espais interiors, ja sigui a casa, l'oficina, el treball, escoles, hospitals, residències d'ancians, només fa que reportar beneficis per a la nostra salut. Poder respirar aire purificat i net en interiors segons l'OMS comença a ser una cosa gairebé obligatòria, ja que la contaminació de l'aire és una de les majors amenaces mediambientals per a la salut humana, juntament amb el canvi climàtic.

L'exposició a la contaminació de l'aire causa 7 milions de morts prematures i en els nens podria suposar reducció del creixement i de les funcions pulmonars, infeccions respiratòries i agreujament de l'asma, per a poder evitar el màxim possible aquests efectes fatals de la contaminació, no ens queda una altra solució que purificar l'aire a l'interior dels edificis on vivim, treballem i convivim.

Possiblement, purificar l'aire en interiors reduint la contaminació de l'aire domèstic reduiria aquestes esgarrifoses dades:

-Cada any, prop de 4 milions de persones moren prematurament per malalties atribuïbles a la contaminació de l'aire de les llars a conseqüència de l'ús de combustibles sòlids per a cuinar.

-La contaminació de l'aire domèstic causa malalties no transmissibles, en particular accident cerebrovascular, cardiopatia isquèmica, neumopatía obstructiva crònica i càncer de pulmó.

-Més del 50% de les morts per pneumònia en menors de 5 anys són causades per partícules inhalades en interiors amb aire contaminat. 

L'OMS ens recomana nivells de qualitat de l'aire respecte a sis contaminants dels quals disposa de dades recents quant als seus efectes negatius sobre la salut. Purificar l'aire de manera eficaç actua sobre aquests contaminants clàssics —partícules en suspensió (PM), ozó (O₃), diòxid de nitrogen (NO₂), diòxid de sofre (SO₂) i monòxid de carboni (CO)—, i també s'incideix en altres contaminants perjudicials.

Les partícules en suspensió de diàmetre igual o inferior a 10 i 2,5 micres (µm) (PM₁₀ i PM₂,₅, respectivament) són d'especial rellevància per a la salut pública. Tant les PM₂,₅ com les PM₁₀ són capaces de penetrar profundament en els pulmons, però les PM₂,₅ poden fins i tot entrar en el torrent sanguini, la qual cosa afecta principalment el sistema cardiovascular i respiratori, així com a altres òrgans. La majoria són generades per la combustió de diferents combustibles i sectors, (transport, energia, llars, indústria i agricultura). En 2013, la contaminació de l'aire exterior i les partícules en suspensió van ser classificades com a carcinògenes pel Centre Internacional de Recerques sobre el Càncer (CIIC) de l'OMS.

La millor manera d'evitar l'absorció de PMs pels nostres organismes en la mesura que sigui possible i evitar els efectes que aquests provoquen en les persones, és purificar l'aire amb purificadors d'aire de sistemes actius i no amb sistemes passius (sistemes de filtració d'aire), ja que aquests poden filtrar només les partícules més grans i no les més petites que són les més perjudicials per a l'organisme.

Els sistemes actius per a purificar l'aire basen la seva tecnologia en la capacitat de generar i distribuir en l'aire un element oxidant. Una d'aquestes tecnologies està basada en la generació de radicals hidroxils OH*, els quals detecten en l'aire i en les superfícies la presència d'elements patògens, entre ells els virus i els bacteris, i en contacte amb aquests, mitjançant un sistema d'oxidació, els destrueixen.

Aquesta tecnologia destaca per l'absència de filtres destinats a la retenció de material particulat i elements patògens, amb la qual cosa no requereix canvi de filtres i elimina la possible proliferació de colònies de virus i bacteris en els mateixos filtres.

Purificar l'aire de manera eficient en interiors, pot disminuir els contagis de malalties víriques, alleujar en malalties pulmonars i al·lergògenes, a més de contribuir a reduir gairebé el 80% de les morts relacionades amb les PM₂,₅ que podrien evitar-se en el món si els nivells actuals de contaminació de l'aire es reduïssin.

Com purificar l'aire eficientment.

Organització mundial de la salut