El centre “Les Hortensies” és el primer centre de la Fundació Sant Francesc d'Assís a instal·lar els nostres equips Safeair per a la protecció dels seus empleats i usuaris.

La fundació San Francesc d'Assís ha instal·lat els nostres equips Safeair al centre residencial Les Hortènsies, aquest centre per a persones amb discapacitat és el primer dels centres de la fundació San Francesc d'Assís que instal·la el nostre sistema de purificació i desinfecció de l'aire i les superfícies.

La decisió d'instal·lar els nostres equips Safeair als centres de la Fundació Sant Francesc d'Assís és conseqüència de la seva ferma i decidida voluntat en favor de la prevenció de riscos laborals, adreçada a la protecció i la seguretat en un entorn tan difícil com el que vivim per protegir els seus treballadors i usuaris als tres centres que té la fundació.

Aquesta iniciativa presa per la fundació perquè els seus centres siguin espais segurs de virus, bacteris i especialment de la COVID, juntament amb altres malalties de transmissió aèria que amb l'augment de temperatura del planeta semblen estar proliferant.

Safeair a més de garantir l'eliminació d'elements patògens com bacteris i virus, també millora la qualitat de l'aire gràcies a la seva capacitat de reduir la presència de determinats gasos, considerats pel Ministeri de Transició Ecològica i l'Organització Mundial de la Salut com a compostos extremadament perillosos i que no només tenen efectes negatius per al medi ambient, sinó també sobre la salut de les persones.

Veure mes informació sobre el dispositiu Safeair