Safeair purifica i desinfecta l'aire i les superfícies amb total eficàcia.

Safeair és un nou sistema de purificació i desinfecció que de manera totalment natural permet eliminar qualsevol patogen nociu present en ambients tancats, ja siguí a l'aire o sobre les superfícies. Safeair està dissenyat per a espais de diferents grandàries i disposa de quatre tipus de configuració segons el volum de l'estada, fins a un màxim de 425 m³, la qual cosa ho fa molt versàtil a diferents espais.

La tecnologia específica de Safeair està basada en els POA (processos d'oxidació avançats), mitjançant la qual aconsegueix emetre un producte natural denominat Radical Hidroxil (OH). Aquest component natural es diposita en la capa externa del patogen desnaturalitzant-lo i desactivant-lo una vegada entra en contacte amb aquest.

L'eficàcia de Safeair li permet eliminar de l'aire i les superfícies, bacteris, virus, fongs, elements nocius com els formaldehids, toluens i benzens alhora que redueix el CO₂ i el material particulat existent en l'aire que respirem.

Les característiques de Safeair ho fan indicat per a evitar patologies respiratòries com a asmes, rinitis al·lèrgiques i al·lèrgies a partícules volàtils diverses. Elimina les males olors i ens permet obtenir espais tancats amb aire net purificat al nivell d'una sala blanca.

Safeair utilitza la tecnologia basada en els processos d'oxidació avançada, aquesta tecnologia no és nova i de fet existeixen alguns productes que la utilitzen, el realment nou de Safeair és que actualment és l'únic equip capaç de crear la quantitat necessària de radicals hidroxils per a eliminar els elements patògens de l'aire i les superfícies amb eficàcia dins d'espais interiors.

Per a assegurar l'èxit i l'eficàcia de Safeair aquest equip ha estat desenvolupat en col·laboració amb l'ICMAB (Institut de ciències de materials de Barcelona) – CSIC (Consell Superior de Recerques Científiques), aconseguint la primera certificació sobre la capacitat de desactivar patògens ultraresistents mitjançant la tecnologia de generació de radicals hidroxils (OH) incorporada en un equip destinat a l'eliminació d'elements patògens nocius existents en l'aire i les superfícies.

L'investigador responsable d'aquest projecte és el Dr. Jordi Faraudo (Científic Titular del CSIC, ICMAB-CSIC, RL5-*Bioactive Materials for Therapy and Diagnosi"), amb la col·laboració de la Dra. Sílvia Illa (PhD Científica Química Computacional) han realitzat tant estudis computacionals com proves en laboratoris de bioseguretat, per a demostrar i assegurar l'efectivitat de Safeair.

A més d'assegurar-nos que Safeair compleixi amb la seva comesa i sigui implacable en la seva acció purificadora i desinfectant, Safeair està proveït d'una pantalla tàctil amb informació clara de la quantitat de CO₂ i els compostos orgànics volàtils existents en l'ambient, així d'aquesta manera es pot visualitzar l'eficàcia de Safeair en eliminar els elements contaminants de l'ambient i tenir una lectura clara de l'estat de l'aire en tot moment.

Al contrari que altres sistemes de desinfecció i purificació Safeair no és tòxic, pot estar funcionant 24 hores al dia els 365 dies a l'any en contacte amb les persones sense tenir cap precaució. Els radicals hidroxils (OH) generats per Safeair acaben descomponent-se en aigua i oxigen (H₂O i O2) en l'ambient.

Safeair suposa el millor aliat en la lluita per a evitar els contagis virals en zones interiors, principalment en establiments de sectors com a salut, residències, centres soci sanitaris, restauració, hotels, oci, centres esportius, educació, etc., i qualsevol mena de negoci basat en oficines o espais de fins a 425 m³.

Safeair es classifica dins de la gamma d'equips actius, és a dir, desinfecten per la generació i distribució en l'aire d'un element desinfectant, molt més ràpid que qualsevol sistema passiu que elimina els patògens quan aquests circulen per l'interior de l'equip i molt més ràpid que qualsevol biocida i el que és molt important, mentre convivim amb el dispositiu.

Veure mes informació sobre el dispositiu Safeair

Safeair