Alleujar els efectes de les al·lèrgies amb el Purificador d'aire per al·lèrgies Safeair.

Els efectes de les al·lèrgies sobre les persones poden variar des de ser una lleu molèstia a ser realment un perill per a les persones que les pateixen. Una de les maneres d'atenuar els efectes de les al·lèrgies és respirar un aire purificat lliure de contaminants, PM (material particulat) i COVs.

Un bon purificador d'aire per al·lèrgies ha d'eliminar els contaminants de l'ambient i a més realitzar una bona descontaminació microbiana per a protegir les persones que pateixen malalties com l'asma, la rinitis i la dermatitis atòpica. L'eliminació de CO₂, la neutralització dels aerosols, el pol·len, pols, etc., garanteixen que es respiri un aire net lliure de partícules nocives per a la salut, siguin de la mida que siguin, ja que les més petites segons ens indica l'OMS (organització mundial de la salut) poden ser absorbides per la pell i ser les més perjudicials.

La nostra obsessió per tenir el millor purificador d'aire per al·lèrgies i poder ajudar a les persones que les pateixen, ens ha portat a crear amb l'ajuda del CSIC aquest purificador d'aire per al·lèrgies sense filtres, de tecnologia activa, que elimina, neutralitza o inactiva qualsevol partícula per petita que sigui. 

Per controlar el nivell de contaminació de l'aire a les estances, el nostre purificador d'aire per al·lèrgies incorpora una pantalla tàctil que permet saber en tot moment la informació dels valors dels VOC i CO₂ reals i saber com està l'aire que respira.

Quan diem que el nostre purificador d'aire per al·lèrgies utilitza una tecnologia activa, és perquè el nostre sistema de purificació i desinfecció basa la seva tecnologia en la capacitat de generar i distribuir en l'aire nano elements oxidants OH* (radicals hidroxils), aquests detecten en l'aire i en les superfícies la presència d'elements patògens i en entrar en contacte amb ells, els destrueixen.

La nostra tecnologia activa destaca per l'absència de filtres destinats a la retenció de material particulat i elements patògens, per tant, no requereix canvi de filtres i eliminem la possibilitat de proliferació de colònies de virus i bacteris en els mateixos filtres els quals si no s'eliminen amb precaució, poden arribar a ser motiu d'infecció.

En el nostre afany per millorar la qualitat d'aire en interiors i la preocupació per l'augment de temperatura en el planeta i les seves conseqüències, estem compromesos en la constant recerca i desenvolupament per a millorar els nostres purificadors d'aire.

A més, el purificador d'aire per a al·lèrgies Safeair està fabricat íntegrament a Barcelona amb energies renovables.

Veure mes informació sobre el dispositiu Safeair